Първа частна микробиологична лаборатория

Начало

Лабораторията извършва клинико-микробиологични изследвания при инфекциозни заболявания на дихателната система, отделителната и половата система, инфекциозни заболявания на кожата и меките тъкани, храносмилателната система и др.

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура, обезпечаваща точна микробиологична диагностика

Работи се с висококачествени и утвърдени в практиката диагностикуми и други консумативи.

Участва в националната система за външен лабораторен контрол и оценка на качеството на обслужване.

Обслужва се от висококвалифициран висш и среден медицински персонал с дългогодишен стаж в областта на микробиологията.

18
5