В нашата лаборатория можете да направите следните видове изследвания:
1 Гърлен, назофарингеален секрет 12.00 лв
2 Носен секрет 12.00 лв
3 Гърлен и носен секрет 18.00 лв
4 Ушен секрет 12.00 лв
5 Раневи секрет от повърхностна рана за аеробна енфекция 11.00 лв
6 Очен секрет 10.00 лв
7 Раневи секрет от дълбока рана за анаеробна инфекция 15.00 лв
8 Храчка 13.00 лв
9 Пунктат (плеврален, коремен, ставен) 13.00 лв
10 Еднократна урина за урокултура 10.00 лв
11 Двукратна урина за урокултура 12.00 лв
12 Повторна или следваща урина 6.00 лв
13 Уретрален секрет – директна микроскопия 6.00 лв
14 Уретрален секрет – културелно изследване за патогенна флора 18.00 лв
15 Еякулат – културелно изследване за патогенна флора 18.00 лв
16 Уретрален секрет + еякулат – културелно изследване за патогенна флора 29.00 лв
17 Урина + еякулат – културелно изследване 25.00 лв
18 Вагинален секрет – културелно изследване 18.00 лв
19 Вагинален секрет до 12 г. – културелно изследване 12.00 лв
20 Изпражнения за диарогенни микроорганизми 15.00 лв
21 Изпражнения за Candida spp. или за чревно носителство 6.00 лв
22 Изпражнения за чревно носителство 12.00 лв
23 Стоматологичен материал 13.00 лв
24 Chlamydia trachomatis – антитела Ig G или Ig A 17.00 лв
25 Chlamydia trachomatis – антитела Ig G и Ig A 28.00 лв
26 Антистрептолизинов титър – AST 10.00 лв
27 Изследване за сифилис – VDRL, TPHA 10.00 лв
28 Културелно изследване за микоплазми при урогенитални инфекции – Mycoplasma, Ureaplasma 24.00 лв

1. В цената на изследването са включени транспортната среда, идентификацията и антибиограмата на изолираните патогенни микроорганизми.

2. Сроковете за провеждане на изследването са от 1 до 5 дни според вида на материала и търсените микроорганизми.

Изследване Указания за вземане на материала
1 - 6 Материалът се взема със сух стерилен тампон
8, 10 – 12, 15, 20 – 22 Материалът се взема със сух стерилен контейнер
7, 23 Материалът се взема в транспортна среда (гел в епруветка)
9 Материалът се взема в спринцовка или в транспортна среда (гел в епруветка)
13 От материалът се правят 2 натривки на предметно стъкло
14, 18, 19 Материалът се взема в транспортна среда и се правят 2 натривки на предметни стъкла за директна микроскопия
24 – 27 Изследва се венозна кръв, взета в сухо стерилно шише или контейнер в количество 3 – 5 мл.
28 Вагинален или уретрален секрет се вземат с тампон и се поставят веднага в предоставена от лабораторията течна транспортна среда. До 4 часа се носи в лабораторията. При изследване на еякулат пробата се носи веднага в стерилен контейнер.

Уважаеми клиенти, за всички възникнали въпроси, относно вземане и транспортиране на материала и интерпретация на резултатите сме на Ваше разположение. За Вашите нужди лабораторията разполага с подробни указания за вземане и транспортиране на изследваните материали.

д-р Д.Руканова