В нашата лаборатория можете да направите следните видове изследвания:
1 Гърлен секрет 15.00 лв
2 Носен секрет 15.00 лв
3 Гърлен и носен секрет 26.00 лв
4 Ушен секрет 20.00 лв
5 Раневи секрет от повърхностна рана за аеробна инфекция 18.00 лв
6 Очен секрет 15.00 лв
7 Раневи секрет от дълбока рана за анаеробна инфекция 22.00 лв
8 Храчка 20.00 лв
9 Пунктат (плеврален, коремен, ставен) 20.00 лв
10 Еднократна урина за урокултура 10.00 лв
11 Двукратна урина за урокултура 16.00 лв
12 Повторна или следваща урина 8.00 лв
13 Уретрален секрет – директна микроскопия 12.00 лв
14 Уретрален секрет – културелно изследване за патогенна флора 25.00 лв
15 Еякулат – културелно изследване за патогенна флора 25.00 лв
16 Уретрален секрет + еякулат – културелно изследване за патогенна флора 35.00 лв
17 Урина + еякулат – културелно изследване за патогенна флора 32.00 лв
18 Вагинален секрет – културелно изследване за патогенна флора 25.00 лв
19 Вагинален секрет до 12 г. – културелно изследване за патогенна флора 20.00 лв
20 Културелно изследване за микоплазми (Mycoplasma, Ureaplasma) -от цервикален секрет/еякулат/урина 30.00 лв
21 Урина + вагинален секрет – културелно изследване за патогенна флора/td> 32.00 лв
22 Еякулат/вагинален секрет – културелно изследване + Chlamydia trachomatis- антитела един клас 38.00 лв
23 Еякулат/вагинален секрет – културелно изследване+ Chlamydia trachomatis- антитела два класа 52.00 лв
24 Еякулат/вагинален секрет – културелно изследване+ микоплазми -културелно изследване 50.00 лв
25 Еякулат/вагинален секрет – културелно изследване+ Chlamydia trachomatis- антитела един клас+ микоплазми -културелно изследване 64.00 лв
26 Изпражнения за диарогенни микроорганизми 20.00 лв
27 Изпражнения за Candida spp. 10.00 лв
28 Изпражнения за бактериално чревно носителство -за детско заведение, здравна книжка 12.00 лв
29 Изпражнения за Campylobacter антиген 16.00 лв
30 Изпражнения за Clostridium difficile - определяне на GDH Антиген и токсини „А“ и „В“ 30.00 лв
31 Изпражнения за Helicobacter pylori антиген - фекален тест 26.00 лв
32 Качествен тест за определяне на Helicobacter pylori антитела - кръвен тест 15.00 лв
33 Стоматологичен материал 20.00 лв
34 Chlamydia trachomatis – антитела Ig G или Ig A или Ig M - един клас 18.00 лв
35 Chlamydia trachomatis – антитела Ig G и Ig А или Ig G и Ig М- два класа 32.00 лв
36 Антистрептолизинов титър – AST 10.00 лв
37 Ревматоиден фактор - RF 10.00 лв
38 Изследване за сифилис – VDRL, TPHA 10.00 лв

1. В цената на изследването са включени транспортната среда, идентификацията и антибиограмата на изолираните патогенни микроорганизми.

2. Сроковете за провеждане на изследването са от 1 до 5 дни според вида на материала и търсените микроорганизми.

3. Копие от резултат на микробиологично следване,извършено преди повече от два месеца, се дава лично на пациента срещу документ за самоличност или на упълномощено лице срещу представено пълномощно. Срок за изготвяне – 2 работни дни. Цена – 5.00 лв

Изследване Указания за вземане на материала
1 - 6 Материалът се взема със сух стерилен тампон
8, 10 – 12, 15, 26 – 31 Материалът се взема в сух стерилен контейнер
7, 33 Материалът се взема в транспортна среда (гел в епруветка)
9 Материалът се взема в спринцовка или в транспортна среда (гел в епруветка)
13 От материалът се правят 2 натривки на предметно стъкло
14, 18, 19 Материалът се взема в транспортна среда и се правят две натривки на предметни стъкла за директна микроскопия
20 Цервикален или уретрален секрет се вземат с тампон и се поставят веднага в предоставена от лабораторията течна транспортна среда. До 4 часа се носи в лабораторията. При изследване на еякулат пробата се носи веднага, взета в стерилен контейнер
32, 34 - 38 Изследва се венозна кръв, взета в сухо стерилно шише или контейнер в количество 3-5 мл.

Уважаеми колеги и пациенти, за всички възникнали въпроси, относно вземане и транспортиране на материала и интерпретация на резултатите сме на Ваше разположение. За Вашите нужди лабораторията разполага с подробни указания за вземане и транспортиране на изследваните материали.

д-р Дарина Руканова